Økokrim er kjent med at det står utbytte fra straffbar handling på følgende bitcoinsadresse:

3NHUzkphkm3PTdCdg5Gg9nqBp5oUFLLEkX

«Ved å gå offentlig ut med denne bitcoinadressen får hele kryptovalutabransjen lik mulighet til å bidra med å avdekke hvem som kontrollerer disse midlene», sier førstestatsadvokat Petter Nordeng i ØKOKRIM.

Aktører som mottar midler fra denne adressen anmodes om å holde midlene tilbake, og å kontakte lokalt politi så raskt som mulig. 

«Å inndra utbytte fra straffbar handling har høy prioritet. ØKOKRIM har også en klar forventning om at disse midlene ikke skal konverteres eller overføres til personer med tilknytning til det aktuelle lovbruddet», sier Nordeng.

Økokrim ber også om at man tar kontakt dersom man i god tro i har mottatt midler som stammer fra denne adressen.

Økokrim kan i denne saken kontaktes på https://www.okokrim.no/tips