Saken er en del av Økokrims satsing på å avdekke bedragerier og hvitvasking/heleri av utbytte som stammer fra støtteordninger innført under covid 19-pandemien.
 
Mannen er dømt for grovt heleri og hvitvasking av utbytte av straffbare handlinger med over 7,3 millioner kroner, samt dokumentforfalskning. Om lag 2,9 millioner kroner stammer fra lønnskompensasjonsordningen, som var ment å komme næringslivet til gode. Det har også Oslo tingrett vektlagt i skjerpende retning.
 
Inndragning av kryptovaluta til en verdi av 4 millioner kroner
Tingretten har idømt inndragning av blant annet kryptovaluta som i dag er verdt ca. 4 millioner kroner. Kryptovalutaen er utbytte av straffbare handlinger og ble beslaglagt av Økokrim hos en utenlandsk vekslingstjeneste for kryptovaluta.
 
I dommen fra Oslo tingrett, fremheves det at "midlene er overført gjennom flere finansinstitusjoner, mange konti, ulike kryptovekslere, i en mengde transaksjoner. Opplegget synes rigget for å hindre transparens og oppdagelse, og har vanskeliggjort avdekkingen av forholdene."
 
- Denne saken er et eksempel på at transaksjoner i kryptovaluta kan spores av politi- og påtalemyndighet og beslaglegges og inndras, til tross for at kryptovaluta er desentralisert og kan oppbevares på anonyme adresser, sier politiadvokat Linn Elise Gjems-Onstad.
 
Samfunnsskadelig kriminalitet 
Oslo tingrett har også lagt vekt på at de straffbare handlingene er begått ved omfattende misbruk av andres identiteter og at man har gått inn for å hindre transparens og vanskeliggjort avdekkingen av forholdene. I dommen legges det vekt på at "slik type kriminalitet som tiltalte domfelles for i denne saken er av svært samfunnsskadelig karakter, og det er av allmennpreventive grunner viktig å reagere strengt på slik adferd.
 
Dommen er ikke rettskraftig.
 
Kontaktperson:
Politiadvokat Linn Elise Gjems-Onstad, telefon: 988 35 891