Statistikk per kvartal

Kvartal 2022

Virksomhetsområde 1. kvartal 2022 2. kvartal 2022 3. kvartal 2022 4. kvartal 2022
Advokater m.fl. 8 3 6 7
Andre jf. hv-loven §4 339 157 323 310
Banker 3 089 3 224 3 743 3 647
E-pengeforetak 3 1 3 136
Forsikringsselskap 90 97 77 145
Meglere 520 567 470 294
Regnskapsførere 31 22 21 45
Revisorer 18 28 14 14
Verdipapirforetak mv. 10 4 9 10
Virksomhet for betalingsformidling 561 513 534 519
SUM MT-rapporter 4 669 4 616 5 200 5 297

Merk: Forhandlere av gjenstander er tatt ut av oversikten da de per 1. juli 2017 ikke lenger er rapporteringspliktige (etter hvitvaskingsloven).

MT-rapportering per kvartal 2020–2022

Oversikt over alle MT-rapporter i 4. kvartal2022

 

 

Kvartal 2021

Virksomhetsområde 1. kvartal 2021 2. kvartal 2021 3. kvartal 2021 4. kvartal 2021
Advokater m.fl. 4 6 1 5
Andre jf. hv-loven §4 130 168 89 156
Banker 2 508 2 798 2 632 3 107
E-pengeforetak 3 2 5 4
Forsikringsselskap 71 78 80 91
Meglere 410 442 380 616
Regnskapsførere 23 16 19 46
Revisorer 5 7 3 26
Verdipapirforetak mv. 5 4 1 6
Virksomhet for betalingsformidling 528 589 808 641
SUM MT-rapporter 3 687 4 110 4 018 4 698

Merk: Forhandlere av gjenstander er tatt ut av oversikten da de per 1. juli 2017 ikke lenger er rapporteringspliktige (etter hvitvaskingsloven).

MT-rapportering per kvartal 2019–2021

1. kvartal 2021

Kvartal 2020

Virksomhetsområde 1. kvartal 2020 2. kvartal 2020 3. kvartal 2020 4. kvartal 2020
Advokater m.fl. 6 11 9 7
Andre jf. hv-loven §4 52 85 90 128
Banker 2 089 1 809 2 336 2 307
E-pengeforetak 8 6 5 4
Forsikringsselskap 92 39 78 97
Meglere 295 312 259 288
Regnskapsførere 24 15 13 40
Revisorer 11 8 12 26
Verdipapirforetak mv. 2 1 4 4
Virksomhet for betalingsformidling 460 434 643 594
SUM MT-rapporter 3 039 2 720 3 449 3 495

* Merk: Forhandlere av gjenstander er tatt ut av oversikten da de per 1. juli 2017 ikke lenger er rapporteringspliktige (etter hvitvaskingsloven).

MT-rapportering per kvartal 2018–2020

MT-rapportering per kvartal 2018 – 2020: Figuren viser utvikling i antall MT-rapporter per kvartal fra 2018 – 2020. 1. kvartal 2018 2751 MT-rapporter. 1. kvartal 2019 2845 MT-rapporter. 1. kvartal 2020 3037 MT-rapporter. 2. kvartal 2018 3079 MT-rapporter. 2. kvartal 2019 2716 MT-rapporter. 2. kvartal 2020 2720 MT-rapporter. 3. kvartal 2018 2294 MT-rapporter. 3. kvartal 2019 2828 MT-rapporter. 3. kvartal 2020 3349 MT-rapporter. 4. kvartal 2018 2641 MT-rapporter. 4. kvartal 2019 3175 MT-rapporter. 4. kvartal 2020 3495 MT-rapporter.

 

 

Statistikk per år

Utvikling siste 5 år

Virksomhetsområde 2018 2019 2020 2021 2022
Advokater m.fl. 13 24 33 16 24
Andre jf. Hv-loven §4 119 198 355 543 1 129
Banker 6 888 7 604 8 541 11 045 13 703
E-pengeforetak 7 25 23 14 13
Forsikringsselskap 108 259 306 320 409
Meglere 574 979 1 154 1 848 2 151
Regnskapsførere 61 57 92 104 119
Revisorer 42 46 57 41 74
Verdipapirforetak mv. 4 9 11 16 33
Virksomhet for betalingsformidling 2 932 2 338 2 131 2 566 2 127
SUM MT-rapporter 10 748 11 539 12 703 16 513 19 782

* Merk: Forhandlere av gjenstander er tatt ut av oversikten da de per 1. juli 2017 ikke lenger er rapporteringspliktige (etter hvitvaskingsloven).

 Melding om mistenkelig transaksjon (MTR) 2.jpgMelding om mistenkelig transaksjon (MTR)

2022

Virksomhetsområde 2022
Advokater m.fl. 24
Andre jf. Hv-loven §4 1 129
Banker 13 703
E-pengeforetak 13
Forsikringsselskap 409
Meglere 2 151
Regnskapsførere 119
Revisorer 74
Verdipapirforetak mv. 33
Virksomhet for betalingsformidling 2 127
SUM MT-rapporter 19 782

MTR per virksomhetsområde 2022

Oversikt over alle MT-rapporter i 2022

2021

Virksomhetsområde 2021
Advokater m.fl. 16
Andre jf. Hv-loven §4 543
Banker 11 045
E-pengeforetak 14
Forsikringsselskap 320
Meglere 1 848
Regnskapsførere 104
Revisorer 41
Verdipapirforetak mv. 16
Virksomhet for betalingsformidling 2 566
SUM MT-rapporter 16 513

 

MTR per virksomhetsområde 2021

MTR per virksomhetsområde 2020. Figuren er et kakediagram som viser antall MT-rapporter fordelt på virksomhetsområder mål i prosent

2020

Virksomhetsområde 2020
Advokater m.fl. 33
Andre jf. Hv-loven §4 355
Banker 8 541
E-pengeforetak 23
Forsikringsselskap 306
Meglere 1 154
Regnskapsførere 92
Revisorer 57
Verdipapirforetak mv. 11
Virksomhet for betalingsformidling 2 131
SUM MT-rapporter 12 703

 

MTR per virksomhetsområde 2020

TR per virksomhetsområde 2020. Figuren er et kakediagram som viser antall MT-rapporter fordelt på virksomhetsområder mål i prosent Advokater m.fl. 0,26 % Andre jf. Hv-loven §4 2,79 % Banker 67,24 % e-pengeforetak 0,18 % Forsikringsselskap 2,41 % Meglere 9,08 % Regnskapsførere 0,72 % Revisorer 0,45 % Verdipapirforetak mv. 0,09 % Virksomhet for betalingsformidling 16,78 %

2019

Virksomhetsområde 2019
Advokater m.fl. 24
Andre jf. Hv-loven §4 198
Banker 7 604
E-pengeforetak 25
Forsikringsselskap 259
Meglere 979
Regnskapsførere 57
Revisorer 46
Verdipapirforetak mv. 9
Virksomhet for betalingsformidling 2 338
SUM MT-rapporter 11 539

* Merk: Forhandlere av gjenstander er tatt ut av oversikten da de per 1. juli 2017 ikke lenger er rapporteringspliktige (etter hvitvaskingsloven).

 

MTR per virksomhetsområde 2019

Kakediagram 2019

2018

Virksomhetsområde 2018
Advokater m.fl. 13
Andre jf. Hv-loven §4 119
Banker 6 888
E-pengeforetak 7
Forhandlere av gjenstander -
Forsikringsselskap 108
Meglere 574
Regnskapsførere 61
Revisorer 42
Verdipapirforetak mv. 4
Virksomhet for betalingsformidling 2 932
SUM MT-rapporter 10 748

* Merk: Forhandlere av gjenstander er tatt ut av oversikten da de per 1. juli 2017 ikke lenger er rapporteringspliktige (etter hvitvaskingsloven).

 

MTR per virksomhetsområde 2018

MTR per virksomhetsområde 2018. Figuren er et kakediagram som viser antall MT-rapporter fordelt på virksomhetsområder mål i prosent Advokater m.fl. 0,1 % Andre jf. Hv-loven §4 1,3 % Banker 64,0 % e-pengeforetak 0,1 % Forsikringsselskap 1,0 % Meglere 5,3 % Regnskapsførere 0,6 % Revisorer 0,4 % Verdipapirforetak mv. 0,0 % Virksomhet for betalingsformidling 27,2 %