Vi ber om at norske Axie Infinity-spillere sender følgende informasjon til tips.okokrim@politiet.no:

  • Navn.
  • Fødselsdato.
  • Saldo på Ronin Wallet per kryptovaluta den 23. mars 2022.

Dersom du er usikker på saldo oppgi omtrentlig beløp. E-posten du sender vil gå inn i straffesakens dokumenter, og er ikke offentlig informasjon.

Husk at du kan være utsatt for et tyveri selv om du senere får tilbake gjenstanden som ble stjålet. Ved behov for ytterligere informasjon vil Økokrim ta kontakt med deg.

For mer informasjon vises det til informasjon lagt ut av selskapet som står bak Axie Infinity: https://roninblockchain.substack.com/p/community-alert-ronin-validators

 

Økokrim etterforsker kryptotyveri av kroner 5 milliarder

23. mars i år ble kryptovaluta til rundt 5 milliarder kroner stjålet i et digitalt angrep rettet mot spillet Axie Infinity. Utbyttet fra dette angrepet er blant de aller største kryptovalutatyverier i historien.

I april skrev Federal Bureau of Investigation (FBI) i USA i en uttalelse at deres etterforskning har vist at statlige aktører med tilknytning til Nord-Korea står bak tyveriet).

Økokrim har igangsatt etterforskning av angrepet. Det er om lag 750 personer i Norge som hadde verdier i nettspillet Axie Infinity på tidspunktet tyveriet fant sted.

Økokrim ønsker å komme i kontakt med personer bosatt i Norge som ble rammet i dette angrep. De som er rammet av angrepet kan gå inn på Økokrims nettside og følge instruksjon på hvordan de får registrert seg. Etterforskningen vil i første omgang omhandle å spore kryptovalutaen som ble stjålet. Denne etterforskningen vil gjøres i et operativt samarbeid med FBI.

Personene bak angrepet har satt i gang en omfattende hvitvaskingsprosess i et forsøk på å tilsløre og skjule hvor utbytte har tatt veien. Det er denne hvitvaskingsprosessen Økokrim og FBI vil samarbeide om å avsløre.