Redaksjonen

Ansvarlig redaktør
Førstestatsadvokat Hans Tore Høviskeland

Redaktør
Spesialetterforsker Eva Landsem

Redaksjonen
Politioverbetjent Kenneth Didriksen
Spesialetterforsker Joachim Schjolden
Teamkonsulent Heidi Charlotte Horn Talgø
Kommunikasjonsrådgiver: Ellen Cecilie Eriksen

Grafisk formgiving 
Grafisk designer Mona Lisa Iversen


Kontaktinfomasjon

Besøksadresse
C.J. Hambros plass 2 C
0164 Oslo
(inngang fra atrium, 4. etasje)


Postadresse
Økokrim
v/ Miljøkrimredaksjonen
Postboks 2096 Vika
0125 Oslo


Fakturaadresse
Økokrim
Att: HTH005 (Miljøkrim)
Fakturamottak SI
Postboks 223
8601 Mo i Rana


Økokrims org.nr.
874 761 532


Telefon
23 29 10 00

E-post
miljokrim.okokrim@politiet.no