Nasjonale indikatorlister

For rapporteringspliktige: for å motta upubliserte indikatorlister kontakt Enheten for finansiell etterretning.


Internasjonale indikatorlister

FATF (Virtual Assets Red Flag Indicators of Money Laundering and Terrorist Financing)

FATF (Trade-Based Money Laundering)