Mediehenvendelser kan rettes til kommunikasjonsrådgiverne hos Økokrim, for å komme i kontakt med rett person.  

Pressetelefon:
+47 23 29 10 30 (telefontid mandag–fredag 08:00–15:45)

E-post:
kommunikasjon.okokrim@politiet.no

Ellen Cecilie Eriksen
kommunikasjonsansvarlig
Ellen.Cecilie.Eriksen@politiet.no

Katrine Hatlen Nylund
senior kommunikasjonsrådgiver
katrine.hatlen.nylund@politiet.no