Åpningstider publikumsmottak

Vi har åpent publikumsmottak, Du finner oss på C.J. Hambros plass 2 C, 0164 Oslo (inngang fra atrium, 4. etasje)

Økokrim:
Hverdager 08:00–15:45 
Hverdager 08:00–15:00 (mellom 15. mai og 14. september)

Enheten for finansiell etterretning:
Hverdager 09:00–15:00
Helligdager 09:00–12:00


Adresser, telefon og e-post

Besøksadresse
C.J. Hambros plass 2 C
0164 Oslo
(inngang fra atrium, 4. etasje)

Postadresse
Økokrim 
Postboks 2096 Vika
0125 Oslo

Telefon
23 29 10 00

Kommunikasjon
(47) 23 29 10 30

E-post: 
post.okokrim@politiet.no


Organisasjonsnummer og fakturainformasjon

Økokrims organisasjonsnummer
874 761 532

Fakturaadresse
Økokrim
DFØ Fakturamottak
Postboks 4722 Torgarden
7468 Trondheim
(faktura må merkes med mottakers brukeridentitet)

Elektronisk faktura:
874761532 (elektronisk mottakeradresseregister)
(faktura må merkes med mottakers brukeridentitet)