Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Aktuelle trusler

Ukrainske borgere utnyttes til arbeid

construction-worker-495373

Politiet er kjent med at ukrainske borgere forut for den russiske invasjonen har blitt utnyttet til ulovlig arbeid i flere bransjer i næringslivet, deriblant bygg- og anleggsbransjen og sesongarbeid i landbruket.[1] 

Kriminalitet i serveringsbransjen

bar-g2b1ec1123_1920

Vinteren 2021 advarte politiet barer og restauranter i Oslo mot at organiserte kriminelle nettverk viste en økt interesse for serveringsbransjen under koronapandemien.[1] Serveringsbransjen har lenge vært en utsatt bransje for arbeidslivskriminalitet. Økokrim ser nå at enkelte av aktørene som etablerte seg i serveringsbransjen i etterkant av pandemien har historikk med arbeidslivskriminalitet fra andre bransjer.  

Kriminelle aktører i varetransportbransjen

claudio-schwarz-q8kR_ie6WnI-unsplash

Varetransportbransjen er en lite regulert bransje og det er lave oppstartskostnader knyttet til varelevering. Dette gjør det enkelt å starte opp slike tjenester.

Dyr i Norge utsettes for seksuelle overgrep

lee-jeffs-qJ_qILP06UA-unsplash

I 2020 avdekket politiet et nettverk av personer bosatt flere steder i Norge som har begått seksuelle overgrep mot hunder. Etterforskningen viser at dette er en kriminalitetsutfordring med et større omfang enn tidligere kjent i Norge.

ID-tyveri av sjømateksportører

Id-tyveribilde

Siden 2014 har det dukket opp flere falske nettsider som er svært lik internettsidene til norske sjømateksportører. Utenlandske kunder som ønsker å kjøpe norsk sjømat blir slik forledet via de falske nettsider til å betale for sjømat som aldri leveres.

Investeringsbedrageri

Investeringsbedrageri.jpg

Økokrim får daglig henvendelser fra personer som har investert, eller fått tilbud om å investere, i verdiløse eller tilnærmet verdiløse aksjer i utenlandske selskaper.  I senere tid har spesielt investeringsbedrageri ved salg av kryptovaluta økt.

Ulovlig handel med truede arter

Ulovlig handel med truede arter[1]

Ulovlig handel med truede dyr og planter er alvorlig kriminalitet som truer mange arters overlevelse. Kriminaliteten er global og øker i omfang. På sikt fører den til ødeleggelse av økosystemer og bidrar til klimaendringer. Det er derfor avgjørende at vi bekjemper slik kriminalitet.

Profesjonelle aktører som tilretteleggere

Profesjonelle aktører som tilretteleggere

Tilgang eller evne til å påvirke profesjonelle aktører er ofte en forutsetning for at enkelte typer kriminalitet lykkes og ikke avdekkes av politi og kontrolletater. I flere saker og på tvers av profesjoner ser Økokrim at det det er nære bånd mellom de profesjonelle aktørene og sentrale aktører i kriminelle miljøer. Bekjentskapet går ofte langt tilbake i tid og samarbeidet om den kriminelle aktiviteten kan ha vart over flere år. Samarbeidet er organisert og bærer preg av å være systematisk. Noen profesjonelle aktører inngår også i større kriminelle nettverk.