Pengene var utbytte av et CEO-bedrageri begått i Belgia i 2017, og ble deretter forsøkt hvitvasket gjennom en norsk bank. CEO-bedrageri, eller direktørbedrageri, er bedrageri som kjennetegnes av at gjerningsmenn ved hacking eller på annen måte har fått kontroll på e-postkonto og forledet ansatte i et selskap eller en bank til å overføre penger til en fremmed konto. 

Saken er et eksempel på at utbytte fra alvorlig kriminalitet begått i utlandet, hvitvaskes gjennom Norge og norske selskaper. 

– CEO-bedragerier og den påfølgende hvitvaskingen er betydelige samfunnsonder. Godt antihvitvaskingsarbeid i en norsk bank gjorde at mye av utbyttet heldigvis ble reddet, sier førstestatsadvokat Håvard Kampen.

Opprulling av internasjonalt hvitvaskingsnettverk
Tidligere er en norsk mann domfelt til 3 år og 4 måneders fengsel og en britisk statsborger er dømt til 3 år og 9 måneders fengsel. I tillegg er to menn dømt til henholdsvis 4 og 5 års fengsel for forholdet i Belgia. 

Det internasjonale nettverket stod etter påtalemyndighetens syn bak en rekke hvitvaskinger av utbytter fra CEO-bedragerier begått over hele verden. 

Den aktuelle dommen fra Oslo tingrett omfatter også besittelse av dopingmidler og drøye 50 gram kokain.


Kontaktperson: 
Håvard Kampen, førstestatsadvokat
havard.kampen@politiet.no
954 40 968

Ellen Cecilie Eriksen, senior kommunikasjonsrådgiver
kommunikasjon.okokrim@politiet.no
23 29 10 30 (mandag-fredag 08.00-15.45)