Statistikk per år

Utvikling siste 5 år

Virksomhetsområde 2014 2015 2016 2017 2018
Advokater m.fl. 10 6 12 10 13
Andre jf. Hv-loven §4 48 44 102 186 138
Banker 3 971 3 390 6 260 5 622 6 884
E-pengeforetak 2 1 - 1 7
Forhandlere av gjenstander 54 95 62 60 x
Forsikringsselskap 51 52 68 77 108
Meglere 38 45 134 423 574
Regnskapsførere 52 46 69 66 61
Revisorer 45 49 50 51 42
Verdipapirforetak mv. 6 10 9 5 4
Virksomhet for betalingsformidling 1 518 976 2 013 2 452 2 932
SUM MT-rapporter 5 795 4 714 8 779 8 953 10 763

 

Sum MT-rapporter siste 5 år

Graf som viser utvikling av statistikk for MTR siste 5 år

2018

Virksomhetsområde 2018
Advokater m.fl. 13
Andre jf. Hv-loven §4 138
Banker 6 884
E-pengeforetak 7
Forhandlere av gjenstander x
Forsikringsselskap 108
Meglere 574
Regnskapsførere 61
Revisorer 42
Verdipapirforetak mv. 4
Virksomhet for betalingsformidling 2 932
SUM MT-rapporter 10 763

MTR per virksomhetsområde 2018

MTR2018.png

2017

Virksomhetsområde 2017
Advokater m.fl. 10
Andre jf. Hv-loven §4 186
Banker 5 622
E-pengeforetak 1
Forhandlere av gjenstander 60
Forsikringsselskap 77
Meglere 423
Regnskapsførere 66
Revisorer 51
Verdipapirforetak mv. 5
Virksomhet for betalingsformidling 2 452
SUM MT-rapporter 8 953

MTR per virksomhetsområde 2017

MTR-diagram-2017.png

2016

Virksomhetsområde 2016
Advokater m.fl. 12
Andre jf. Hv-loven §4 102
Banker 6 260
E-pengeforetak -
Forhandlere av gjenstander 62
Forsikringsselskap 68
Meglere 134
Regnskapsførere 69
Revisorer 50
Verdipapirforetak mv. 9
Virksomhet for betalingsformidling 2 013
SUM MT-rapporter 8 779

Statistikk per kvartal

Kvartal 2019

Virksomhetsområde 1. kvartal 2019 2. kvartal 2019 3. kvartal 2019 4. kvartal 2019
Advokater m.fl. 7 2    
Andre jf. hv-loven §4 47 65    
Banker 1 869 1805    
E-pengeforetak 3 0    
Forsikringsselskap 75 46    
Meglere 194 205    
Regnskapsførere 13 11    
Revisorer 6 14    
Verdipapirforetak mv. 0 4    
Virksomhet for betalingsformidling 629 563    
SUM MT-rapporter 2 843 2715    

 

MT-rapportering per kvartal 2017–2019

Graf som viser utvikling av statistikk for MTR siste 5 år

Kvartal 2018

Virksomhetsområde 1. kvartal 2018 2. kvartal 2018 3. kvartal 2018 4. kvartal 2018
Advokater m.fl. 4 3 1 4
Andre jf. hv-loven §4 28 17 19 52
Banker 1 811 2 065 1 339 1 670
E-pengeforetak - 2 3 2
Forsikringsselskap 15 19 28 46
Meglere 119 143 98 214
Regnskapsførere 17 11 17 16
Revisorer 11 11 11 9
Verdipapirforetak mv. - 1 - 3
Virksomhet for betalingsformidling 746 808 776 625
SUM MT-rapporter 2 751 3 080 2 292 2 641

 

Kvartal 2017

Virksomhetsområde 1. kvartal 2017 2. kvartal 2017 3. kvartal 2017 4. kvartal 2017
Advokater m.fl. 1 3 1 5
Andre jf. Hv-loven §4 25 78 38 45
Banker 1 669 1 133 1 451 1 369
E-pengeforetak 1 - - -
Forhandlere av gjenstander* 18 16 15 11
Forsikringsselskap 19 21 17 20
Meglere 50 77 159 137
Regnskapsførere 22 8 11 25
Revisorer 12 9 5 25
Verdipapirforetak mv. - 2 2 1
Virksomhet for betalingsformidling 649 546 661 596
SUM MT-rapporter 2 466 1 893 2 360 2 234

* Merk: Forhandlere av gjenstander er tatt ut av oversikten da de per 1. juli 2017 ikke lenger er rapporteringspliktige (etter hvitvaskingsloven).