Statistikk per år

Utvikling siste 5 år

Virksomhetsområde 2014 2015 2016 2017 2018
Advokater m.fl. 10 6 12 10 13
Andre jf. Hv-loven §4 48 44 102 186 138
Banker 3 971 3 390 6 260 5 622 6 884
E-pengeforetak 2 1 - 1 7
Forhandlere av gjenstander 54 95 62 60 x
Forsikringsselskap 51 52 68 77 108
Meglere 38 45 134 423 574
Regnskapsførere 52 46 69 66 61
Revisorer 45 49 50 51 42
Verdipapirforetak mv. 6 10 9 5 4
Virksomhet for betalingsformidling 1 518 976 2 013 2 452 2 932
SUM MT-rapporter 5 795 4 714 8 779 8 953 10 763

* Merk: Forhandlere av gjenstander er tatt ut av oversikten da de per 1. juli 2017 ikke lenger er rapporteringspliktige (etter hvitvaskingsloven).

Sum MT-rapporter siste 5 år

Graf som viser utvikling av statistikk for MTR siste 5 år

2018

Virksomhetsområde 2018
Advokater m.fl. 13
Andre jf. Hv-loven §4 138
Banker 6 884
E-pengeforetak 7
Forhandlere av gjenstander x
Forsikringsselskap 108
Meglere 574
Regnskapsførere 61
Revisorer 42
Verdipapirforetak mv. 4
Virksomhet for betalingsformidling 2 932
SUM MT-rapporter 10 763

* Merk: Forhandlere av gjenstander er tatt ut av oversikten da de per 1. juli 2017 ikke lenger er rapporteringspliktige (etter hvitvaskingsloven).

 

MTR per virksomhetsområde 2018

MTR2018.png

2017

Virksomhetsområde 2017
Advokater m.fl. 10
Andre jf. Hv-loven §4 186
Banker 5 622
E-pengeforetak 1
Forhandlere av gjenstander 60
Forsikringsselskap 77
Meglere 423
Regnskapsførere 66
Revisorer 51
Verdipapirforetak mv. 5
Virksomhet for betalingsformidling 2 452
SUM MT-rapporter 8 953

* Merk: Forhandlere av gjenstander er tatt ut av oversikten da de per 1. juli 2017 ikke lenger er rapporteringspliktige (etter hvitvaskingsloven).

 

MTR per virksomhetsområde 2017

MTR-diagram-2017.png

2016

Virksomhetsområde 2016
Advokater m.fl. 12
Andre jf. Hv-loven §4 102
Banker 6 260
E-pengeforetak -
Forhandlere av gjenstander 62
Forsikringsselskap 68
Meglere 134
Regnskapsførere 69
Revisorer 50
Verdipapirforetak mv. 9
Virksomhet for betalingsformidling 2 013
SUM MT-rapporter

8 779

* Merk: Forhandlere av gjenstander er tatt ut av oversikten da de per 1. juli 2017 ikke lenger er rapporteringspliktige (etter hvitvaskingsloven). 

Statistikk per kvartal

Kvartal 2019

Virksomhetsområde 1. kvartal 2019 2. kvartal 2019 3. kvartal 2019 4. kvartal 2019
Advokater m.fl. 7 2 6  
Andre jf. hv-loven §4 47 65 55  
Banker 1 869 1805 1791  
E-pengeforetak 3 0 9  
Forsikringsselskap 75 46 69  
Meglere 194 205 241  
Regnskapsførere 13 11 10  
Revisorer 6 14 9  
Verdipapirforetak mv. 0 4 3  
Virksomhet for betalingsformidling 629 563 637  
SUM MT-rapporter 2 843 2715 2830  

* Merk: Forhandlere av gjenstander er tatt ut av oversikten da de per 1. juli 2017 ikke lenger er rapporteringspliktige (etter hvitvaskingsloven).

MT-rapportering per kvartal 2017–2019

MTR-kvartal-2-17-19

Kvartal 2018

Virksomhetsområde 1. kvartal 2018 2. kvartal 2018 3. kvartal 2018 4. kvartal 2018
Advokater m.fl. 4 3 1 4
Andre jf. hv-loven §4 28 17 19 52
Banker 1 811 2 065 1 339 1 670
E-pengeforetak - 2 3 2
Forsikringsselskap 15 19 28 46
Meglere 119 143 98 214
Regnskapsførere 17 11 17 16
Revisorer 11 11 11 9
Verdipapirforetak mv. - 1 - 3
Virksomhet for betalingsformidling 746 808 776 625
SUM MT-rapporter 2 751 3 080 2 292 2 641

* Merk: Forhandlere av gjenstander er tatt ut av oversikten da de per 1. juli 2017 ikke lenger er rapporteringspliktige (etter hvitvaskingsloven).

Kvartal 2017

Virksomhetsområde 1. kvartal 2017 2. kvartal 2017 3. kvartal 2017 4. kvartal 2017
Advokater m.fl. 1 3 1 5
Andre jf. Hv-loven §4 25 78 38 45
Banker 1 669 1 133 1 451 1 369
E-pengeforetak 1 - - -
Forhandlere av gjenstander* 18 16 15 11
Forsikringsselskap 19 21 17 20
Meglere 50 77 159 137
Regnskapsførere 22 8 11 25
Revisorer 12 9 5 25
Verdipapirforetak mv. - 2 2 1
Virksomhet for betalingsformidling 649 546 661 596
SUM MT-rapporter 2 466 1 893 2 360 2 234

* Merk: Forhandlere av gjenstander er tatt ut av oversikten da de per 1. juli 2017 ikke lenger er rapporteringspliktige (etter hvitvaskingsloven).