Da selskapet meldte oppbud i april 2020 hadde virksomheten vært drevet under insolvens i mer enn ett år. Kreditorene ble i denne perioden påført tap på ca. 35 millioner kroner. Det er særlig alvorlig at tapene ble påført mange privatpersoner som hadde forskuddsbetalt for garderobeløsninger de aldri fikk levert.

Selskapet hadde siden 2015 hatt negativ egenkapital og ble med unntak for ett regnskapsår drevet med store underskudd. De løpende forpliktelsene ble ikke gjort opp ved forfall og driften etter at oppbudsplikten inntrådte økte selskapets underbalanse.

Det er i tiltalen lagt til grunn at plikten til å melde oppbud inntrådte senest 1. februar 2019. Plikten til å kapitalisere opp selskapet eller foreta andre handlinger som kunne besørge forsvarlig drift ble dermed ikke ivaretatt.

«Konkurskriminalitet er et samfunnsproblem som blant annet rammer kreditorene og svekker tilliten til næringslivet. Tiltalen er et eksempel på at man ikke kan drive butikk for kundenes regning og risiko», sier førstestatsadvokat Bård Thorsen.

Kontaktperson hos Økokrim:
Førstestatsadvokat Bård Thorsen
Tlf: 414 54 172

Kommunikasjon.okokrim@politiet.no
Telefon: 23 29 10 30 (08.00-15.00)