Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Enheten for finansiell etterretning (EFE)

Enhet for finansiell etterretning (EFE) ved Økokrim er Norges nasjonale Financial Intelligence Unit. EFE er en sentral aktør i det nasjonale regimet for å forebygge og bekjempe hvitvasking, terrorfinansiering og finansiering av masseødeleggelsesvåpen. Oppgavene og virksomheten ved EFE følger blant annet direkte av EUs hvitvaskingsdirektiv.

NYHETER

OPPDATERING: Vedrørende sanksjonsregelverket og hvitvaskingsloven

Som en reaksjon på Russlands folkerettsstridige angrep på Ukraina, har EU innført sanksjoner som Norge slutter seg til og har innført i norsk rett. Europa befinner seg nå i en spesiell situasjon, forbundet med høy risiko tilknyttet omgåelse av sanksjonsbrudd, hvitvasking m.m.