Som en del av Økokrims arbeide med å forebygge og bekjempe kriminalitet i fiskerinæringen og arbeidet mot arbeidslivskriminalitet, har vi bistått Nordland PD under etterforskingen av saken og under aksjonen i Litauen. 
 
- Vi er svært fornøyd med at Nordland politidistrikt og det regionale statsadvokatembetet tar tak i disse sakene og tar sikte på å fortsatt bistå distriktet under etterforskingen ved behov, sier politiinspektør Roger Broen, leder av Bistandskoordinerende enhet i Økokrim. 
 
Når det gjelder øvrig informasjon om saken henviser vi til Nordland PD. Les pressemeldingen til Nordland PD på politiet.no