Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
close

Viktige dommer

Avgjørelser fra høyesterett, samt lagmannsretts- og tingrettsdommer av prinsipiell betydning i miljøsaker 2007.
Publisert

Viktige dommer

Høyesterett

Anvendelse av forurensningsloven, tillatelse til bruk av snøscooter, arbeidsmiljøloven osv.

Lagmannsrett

Frifinnelse på grunn av ubehandlet sak, grensen mellom innmark og utmark, overtredelse av kulturminneloven

Tingrett

Stillasfirma domfelt etter dødsulykke og ødeleggelse av boplass fra eldre steinalder.
Skriv ut Tips en venn
Språk Norsk - NorwegianSpråk Nynorsk
Bokmål Nynorsk
ØKOKRIM
Post: Pb. 2096 Vika, 0125 Oslo / Besøk: C.J. Hambros plass 2 C, 0164 Oslo
Tlf: 23 29 10 00
Faks: 23 29 10 01