Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
close

Viktige dommer

Avgjørelser fra høyesterett, samt lagmannsretts- og tingrettsdommer av prinsipiell betydning i miljøsaker 2008.
Publisert

Viktige dommer

Høyesterett

Bygging av anleggsvei uten byggetillatelse, fritak for forklaringsplikt «i to ledd» osv.?

Lagmannsrett

Les om matfiskanlegg i Rogaland og søksmål mot en velforening i Ålesund.

Tingrett

En mann ble ved Lister tingretts dom 6. oktober 2008 dømt til 15 000 kroner i bot for å ha skutt en elghund da han var på jakt på Lista. Lovgrunnlaget var viltloven § 56 første ledd første straffalternativ jf § 19. Etter sistnevnte bestemmelse skal jakt og fangst utøves på en slik måte at det ikke oppstår fare for mennesker eller husdyr, eller skade på eiendom.
Skriv ut Tips en venn
Språk Norsk - NorwegianSpråk Nynorsk
Bokmål Nynorsk
ØKOKRIM
Post: Pb. 2096 Vika, 0125 Oslo / Besøk: C.J. Hambros plass 2 C, 0164 Oslo
Tlf: 23 29 10 00
Faks: 23 29 10 01