okokrim.custompublish.com

Smånytt

Les om juletrær, svartelistearter, Vest-Tank, Dioksin, settefisk, markaloven osv.
Publisert

Smånytt

Forelegg etter markaloven

I en sak fra Follo har en person vedtatt et forelegg på 50 000 kroner for overtredelse av markaloven og plan- og bygningsloven.

Settefiskanlegg bøtlagt

I forbindelse med produksjon av settefisk unnlot ansatte i et settefiskanlegg i Bergen i september 2009 å utvise særlig aktsomhet for å hindre rømming.

Dioksin

Utgavens utvalgte miljøterminologi.

Svartelistearter beslaglagt i Vest-Agder

15. november 2011 gikk Agder politidistrikt til aksjon hos en bonde i Åseral kommune i Vest-Agder. Grunnlaget for aksjonen var at bonden var siktet for bedrageri etter å ha fått utbetalt nærmere 700 000 kroner i rovvilterstatning for tap av sau og geit, som følge av uriktige innmeldinger til fylkesmannen.

Hvor blir det av juletrærne?

Det kan bli vanskeligere enn vanlig å finne norske juletrær i år. Norske produsenter har færre trær til salgs, og etterspørselen er høy. Importen gjør at det likevel blir trær til alle.