okokrim.custompublish.com

Nye lover og forskrifter

Publisert

Nye lover og forskrifter

Nødverge til forsvar for hund

1. juli i år trådte endringen i naturmangfoldsloven § 17 som innebærer at adgangen til nødvergefelling av vilt utvides til angrep på hund, i kraft.

Fortsatt forbud mot vannscootere

Forbudet mot vannscooter blir opprettholdt og forskrift om bruk av vannscooter – gitt med hjemmel i lov om fritids- og småbåter – ble vedtatt av Kongen i statsråd fredag 22. juni. Forskriften trådte i kraft 1. juli i år.