okokrim.custompublish.com

Fokus

Publisert

Fokus

Ny forskrift for akvakultur på høring

I Stortingsmelding 16 (2014–2015 drøfter Nærings- og fiskeridepartementet hvordan Norge kan øke verdiskapingen basert på forutsigbar, bærekraftig vekst og bedre miljøtilpasning i oppdrettsnæringen.

Sentralt miljøforum

– Husk å anmelde de straffbare overtredelsene dere behandler, var den klare meldingen førstestatsadvokat Høviskeland ga de fremmøte deltakerne på årets sentralemiljøforum.

Ny rådgivningsmodell for forvaltning av lakselus

Havforskningsinstituttet (HI) presenterer i sin rapport «Risikovurdering norsk fiskeoppdrett 2016» resultatene fra utprøvingen av en ny modell for å bedre forvaltningen av lakselus i oppdrettsnæringen.

113 jervar kan fellast på lisens

Den 10. september starta perioden for lisensfelling av jerv. Den samla kvota som er sett av rovviltnemndene, er tydeleg redusert sidan lisensfellinga i fjor.

Vekst i norsk fiskeoppdrett kan bli begrenset av lakselus

I sin framdriftsrapport til Mattilsynet Lakselusinfestasjon på vill laksefisk langs norskekysten i mai og begynnelsen av juni 2016 rapporterer Havforskningsinstituttet (HI) at den foreløpige tellingen av lakselus på ørret og laks ved 21 stasjoner fra Sørlandet til Sør-Trøndelag viser en liten økning sammenliknet med 2015. Det er også en liten økning i antall fisk med lusenivåer som anses å være høye nok til ha en negativ effekt.

Totalforbodet mot blyhagl oppheva

Totalforbodet mot blyhagl er oppheva. Regelverket tillét no blyhagl til jakt på jaktbare artar som ikkje hovudsakleg held til i våtmark.

Blinkskuddet

Hvis du har et bilde du vil dele med leserne, send ditt bidrag til miljokrim.okokrim@politiet.no med en beskrivelse og eventuelt en tittel. Legg gjerne med et bilde av deg selv og skriv litt om din bakgrunn også.