Ansatte ved Miljøteamet

Aud Ingvild Slettemoen
Aud Ingvild Slettemoen begynte som politiadvokat ved miljøteamet 3. august. Hun kommer fra Lovavdelingen ved Justisdepartementet hvor hun har jobbet siden 1996. I Justisdepartementet har hun jobbet mest med privatrettslige emner som selskapsrett, forsikringsrett og transportrett, bla. sjørett og regler knyttet til forurensning fra skip.
Haakon Haaverstad
Haakon Haaverstad har sluttet i Økokrim og begynt i nyopprettet stilling som regionkontakt for Trillemarka naturreservat i Nordre Buskerud politidistrikt. Ved siden av de politimessige oppgavene knyttet til reservatet vil han også inngå som regionkontakt for miljøsaker i de tre lensmannsdistriktene som har arealer i Trillemarka.
Arild
Arild Lyssand er beordret til 1 års tjeneste for FN i Liberia (UNMIL) Han startet i juni 2009.

 

I neste nummer:

  • Intervju med den nye riksantikvaren
  • Barmarkskjøring
  • Rogland politidistrikt
  • Ulvestammen i Skandinavia