Adresser og organisasjonsnummer

Besøksadresse: C.J. Hambros plass 2 C, 0164 Oslo (inngang fra atrium, 4. etasje)

Postadresse: ØKOKRIM, Postboks 2096 Vika, 0125 Oslo

Fakturaadresse: ØKOKRIM, DFØ Fakturamottak, Postboks 4722 Torgarden, 7468 Trondheim (faktura må merkes med mottakers brukeridentitet)

ØKOKRIMs org.nr.: 874 761 532

Telefon & e-post

Telefon: 23 29 10 00
Kommunikasjon: (47) 23 29 10 30
E-post: post.okokrim@politiet.no

 

Åpningstider

Økokrim: 08:00–15:45 (08:00–15:00 mellom 15. mai og 14. september)

EFE: 09:00–15:00

Hvem svarer på hva?

  • Påtaleansvarlig i hver enkelt sak svarer på spørsmål om den aktuelle saken.
  • Teamkonsulenten som har sendt ut vitnestevningen svarer på spørsmål fra vitner.
  • Kommunikasjonsrådgiveren  svarer på generelle spørsmål fra media.
  • Teamlederne uttaler seg om sitt teams ansvarsområde.
  • Ledelsen uttaler seg om våre kriminalitetsområder og ØKOKRIM.